lo
   
ro    

Interimmanagement

Interim Management impliceert het tijdelijk inzetten van een externe manager met een gerichte opdracht. De Interim Manager biedt extra knowhow ter versterking van het bedrijf, waardoor toegevoegde waarde wordt gecreëerd voor de opdrachtgever. Er zijn geen emotionele banden met het bedrijf, waardoor efficiënt en zakelijk geopereerd wordt. Bovendien is inzet van een Interim Manager effectief: pay per hour. Daardoor zijn de kosten lager dan voor een manager met vergelijkbare kwalificaties op de pay-roll.

Interim Management in de praktijk

In de praktijk wordt een aantal typen Interim Management onderscheiden, waarvan de belangrijkste drie zijn:

  • Algemeen management: tijdelijke waarneming van de volledige directiefunctie met totale eindverantwoordelijkheid betreffende beleid en beheersmatige zaken. De redenen: overbrugging wegens ziekte of vertrek, het doorvoeren van een herstructurering of afslanking, het ontwikkelen en doorvoeren van een nieuwe strategie.
  • Veranderingsmanagement: het realiseren van een nieuwe organisatiestructuur en/of cultuur. De redenen: het opbouwen en motiveren van een nieuwe organisatie na samenvoeging of fusie, het in- of doorvoeren van nieuwe procedures en/of systemen in bestaande organisaties.
  • Specifiek management: het uitvoeren van bepaalde managementtaken. De redenen: het tijdelijk toevoegen van specialistische knowhow, het realiseren van nieuwe activiteiten (differentiatie of diversificatie) of ad hoc oplossingen bij een onverwachte lacune in de bedrijfsvoering.

Voor alle gewenste rollen kan VGC organisatieadviezen en interimmanagement  B.V.  de, bij uw organisatie passende, interim managers leveren. Allen beschikken zij over minimaal 15 jaar relevante managementervaring.

Voordelen Interim Management

  • De inzet van een Interim Manager is effectief doordat per uur wordt betaald;
  • De Interim Manager biedt extra knowhow ter versterking van het bedrijf;
  • De Interim Manager kan efficiënt en zakelijk opereren doordat er geen emotionele banden met het bedrijf zijn;
  • De Interim Manager heeft veel ervaring bij vergelijkbare vraagstukken en organisaties, waardoor snel overzicht en inzicht verkregen wordt;
  • De Interim Manager heeft oog voor organisatiebelang en niet voor eigen carrièrebelang.
 
   
Topaasring 18 - Postbus 1435 - 5602 BK - Eindhoven - Tel +31 (0)40 2418727 - Fax +31 (0)40 2486336