lo
   
ro    

Organisatieadvisering

Organisaties zijn samenwerkingsverbanden van mensen die producten of diensten produceren. Zij zijn voortdurend onderhevig aan interne en externe invloeden

Voor organisaties is het van belang om alert te zijn om op deze invloeden adequaat te reageren. Soms is het gewenst de organisatie te veranderen t.g.v. ontwikkelingen dan wel vooruitlopend hierop.

Is uw vraag gericht op het uitvoeren van een organisatieonderzoek en een hieruit voortvloeiend organisatieadvies, dan kan dit door de organisatieadviseurs van VGC organisatieadviezen en interimmanagement b.v. worden uitgevoerd.
Veelal bestaat dit onderzoek uit een combinatie van:

  • interviews;
  • documentenstudie;
  • vergelijking met soortgelijke organisaties;
  • vergelijking met of toetsing aan kengetallen uit de branche.

Hebt u besloten tot een organisatieverandering (eventueel n.a.v. een organisatieonderzoek) dan kunnen zich in grote lijn twee situaties voordoen.

a) De verandering heeft geen consequenties voor de rechtspositie van personeel.
b) De verandering heeft wel consequenties voor de rechtspositie van personeel. 

In geval b moet het veranderingsproces verlopen overeenkomstig de afspraken die hieromtrent moeten worden gemaakt met de vakbonden en eventueel uitkerende instanties. Afhankelijk van uw wensen kunnen de adviseurs van VGC organisatieadviezen en interimmanagement b.v. u ook bij dit proces ondersteunen.
Zowel in het geval van het uitvoeren van een organisatieonderzoek dan wel het begeleiden van een organisatieverandering wordt in overleg met de opdrachtgever een opdrachtformulering opgesteld. 

In grote lijn wordt hierin het volgende beschreven:

  • Probleemstelling.
  • Plan van aanpak.
  • Wijze van rapportering.
  • Planning.
 
   
Topaasring 18 - Postbus 1435 - 5602 BK - Eindhoven - Tel +31 (0)40 2418727 - Fax +31 (0)40 2486336